Tarnobrzeg – jest to miasto na prawach powiatu, leżące na północy województwa podkarpackiego, w Kotlinie Sandomierskiej. Przez miejscowość przepływa rzeka Wisła. Administracyjnie miasto to graniczy z Sandomierzem. Tarnobrzeg jest zamieszkały przez ok. 46 tys. mieszkańców, a jego powierzchnia liczy sobie ok. 85 km2. Miasto jest podzielone na 15 osiedli.

Tarnobrzeg jest znany głównie z wydobywania i przetwarzania siarki. Jednakże, na początku lat 90. zamknięto wszystkie kopalnie siarkowe z powodu nieopłacalności wydobywania surowca.

Przez Tarnobrzeg biegnie jedna z tras Szlaku Architektury Drewnianej. Ponadto, znajdziemy tu kilka zabytków; są to głównie obiekty sakralne takie jak: barokowy kościół i klasztor Dominikanów, kaplica i klasztor Dominikanek, cmentarz żydowski, synagoga oraz gotycki kościół pw. Św. Marii Magdaleny. Do atrakcji turystycznych Tarnobrzega i okolic zaliczają się też: Pałac Myśliwski, Dwór Padewiczów, Las Zwierzyniecki – pozostałość Puszczy Sandomierskiej i Jezioro Tarnobrzeskie.

Przez Tarnobrzeg przebiegają aż 4 ważne magistrale drogowe: 3 o charakterze wojewódzkim  (DW723, DW758 i DW871) a także 1 o charakterze krajowym (DK 9).