Malowanie w systemach odporności ogniowejFirma Cobalt S.C. oferuje również usługi malowania w systemach odporności ogniowej od R15, R17, R20 po R30, R60, R90 i R120. System obejmuje trzy warstwy powłoki: podkład, warstwę puchnącą oraz warstwę nawierzchniową poliuretanową i przeznaczony jest do zabezpieczenia ogniochronnego elementów konstrukcji stalowych wewnątrz i na zewnątrz obiektów.

System spełnia normę PN-EN 1363-1:2012 przed oddziaływaniem termicznych pożarów standardowych dla warunków czynników środowiskowych Z1, Z2, X, Y i zróżnicowanej kategorii korozyjności od C1 do C5 – I/M. Elementy w oferowanym przez nas systemie zostały sklasyfikowane do klas odporności ogniowej PN-EN 13501-2+A1 od R-15 do R-120.

Systemy powłok ogniochonnych w Dębicy koło Rzeszowa na Podkarpaciu