Kolbuszowa to miasto usytuowane w województwie podkarpackim, w powiecie kolbuszowskim. Jest to siedziba gminy miejsko-wiejskiej. Przez miejscowość przepływa rzeka Nil. Kolbuszowa leży w Kotlinie Sandomierskiej. Kolbuszowa jest zamieszkała przez niespełna 9 tys. mieszkańców, a jej powierzchnia to 7,5 km2.

Miejscowość jest podzielona na 3 osiedla. Zwyczajowo są oznaczane one numerami: I, II, III i nie mają swoich nazw własnych. Główną atrakcją turystyczną tej miejscowości jest powstały w 1978 roku skansen. Znajdziemy tutaj zabudowania charakterystyczne dla 2 etnograficznych grup zamieszkujących tereny środkowej i północnej części województwa podkarpackiego. Mowa tutaj o Rzeszowiakach i Lasowiakach. Skansen jest podzielony na 2 części. Dzięki temu miejscu możemy poznać charakter lasowiackiej i rzeszowskiej wsi z przełomu wieków XIX i XX. Aktualnie, znajdziemy tutaj ok. 80 obiektów architektonicznych. Poza tym, w Kolbuszowej możemy zobaczyć także inne ciekawe obiekty. Znajdziemy tu m. in.: Kolegiatę Wszystkich Świętych, cmentarz żydowski, rynek, Pałac Tyszkiewiczów i synagogę.

Przez miasto przebiegają 3 ważne szlaki drogowe. Jeden z nich ma charakter krajowy i jest to droga DK 9 Rzeszów – Radom. Pozostałe dwa to drogi wojewódzkie: 875 i 987. Ponadto, przez miejscowość biegnie trasa kolejowa nr 71 relacji Tarnobrzeg – Rzeszów.