Zamość – miasto na prawach powiatu, położone w południowej części województwa lubelskiego. Siedziba władz powiatowych i gminnych. Geograficznie, Zamość leży na Wyżynie Lubelskiej. Jest zamieszkałe przez ponad 63 tys. ludzi i zajmuje drugą lokatę pod względem liczby mieszkańców w województwie lubelskim. Powierzchnia miasta to trochę ponad 30 km2.

Jeśli chodzi o przemysł to prym w mieście wiodą małe i średnie przedsiębiorstwa. Działa tu też kilka większych firm, powiązane są one przede wszystkim z przemysłem spożywczym. Warto wspomnieć tutaj o Zamojskich Zakładach Zbożowych, wytwórni pasz Agri Plus, chłodni Mors oraz mleczarni Krasnystaw. Z racji, iż wokół miasta jest wiele terenów rolniczych, to w samym mieście działa wiele punktów skupu różnych produktów rolniczych.

Zamość to niezwykle ważny ośrodek kulturalny, edukacyjny i turystyczny województwa lubelskiego. Unikatowy zespół architektoniczno-urbanistyczny Starego Miasta sprawia, iż Zamość często określana jest mianem „perły renesansu”, „miastem arkad’ czy też „Padwą północy”. Najwięcej zamojskich zabytków znajduje się oczywiście na terenie Starego Miasta. Są to m.in.: rynek o wymiarach 100m x 100m, ratusz, kamienice ormiańskie i fragmenty umocnień obronnych. W 1992 roku, zamojskie Stare Miasto dostąpiło zaszczytu wpisania na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Ponadto, zwiedzając Zamość, warto zwrócić uwagę też na: Pałac Zamoyskich, Akademię Zamojską i renesansową katedrę pw. Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła. Inne robiące niezwykłe wrażenie zabytki sakralne to: barokowe kościoły – św. Katarzyny, Zwiastowania NMP, renesansowo-barokowa cerkiew grekokatolicka, późnobarokowa synagoga.

Zamość to też ważny węzeł komunikacyjny. Przez miasto biegną dwie drogi krajowe: DK 17 relacji Warszawa – Hrebenne, DK 74 relacji Wieluń – Zosin. Ponadto, z Zamościa wychodzą 3 drogi wojewódzkie: nr 837 (do miejscowości Piaski), nr 843 (do Chełma) i nr 849 (do Woli Obszańskiej). Wokół miasta wiją się 3 obwodnice. Trzeba nadmienić też, iż przez miejscowość tą biegną dwie linie kolejowe.