Gorlice to miasto usytuowane w województwie małopolskim. Jest to siedziba władz gminy wiejskiej i władz powiatowych. Miasto to położone jest na granicy Beskidu Niskiego, nad rzeką Ropą i jej dopływem – Sękówką. Mieszka tutaj ponad 27 tys. ludzi. Powierzchnia miasta wynosi 23,5 km2; jest ono podzielone na 12 osiedli.

Miejscowość ta to ośrodek przemysłu naftowego, maszynowego i drzewnego. Na terenie miasta funkcjonuje kilka większych zakładów z ww. branż.

Większość zabytków, które można zobaczyć w tym mieście, ma charakter sakralny. Są to: cmentarz żydowski, 5 cmentarzy wojennych, kapliczka oraz synagoga. Ponadto, możemy tutaj zwiedzić bądź zobaczyć: dwór Karwacjanów, zespół pałacowy Siary, park leśny i miejski oraz kilka zabytkowych domów zlokalizowanych w różnych częściach Gorlic.

Przez miejscowość tą przebiega droga krajowa DK 28 relacji Zator – Medyka. Co więcej, Gorlice leżą na trasie 3 dróg wojewódzkich: nr 977 (Tarnów-Konieczna), nr 993 (Gorlice-Dukla) i nr 979 (Gorlice-Moszczenica). Na terenie miasta są 3 przystanki kolejowe, a przez samo miasto przebiegają 2 linie kolejowe.