Dąbrowa Tarnowska – miejscowość położona w województwie małopolskim, siedziba władz powiatowych i gminnych. Przez miasto biegnie rzeka Breń. Dąbrowa Tarnowska obejmuje tereny o powierzchni 23 km2 i liczy sobie ok. 12 tys. mieszkańców.

Miasto administracyjnie podzielone jest na 8 dzielnic i osiedli. Są to: Ulinów, Zazamcze, Ruda-Zazamcze, Czernia, Podkościele i Bagienica oraz osiedla: Kościuszki i Westerplatte.

W mieście znajdziemy liczne zabytki o różnym charakterze. Zobaczymy tutaj m. in.: 2 synagogi, cmentarz wojenny, kościół pw. Wszystkich Świętych. Ponadto, znajdziemy tu kilka pomników, ruiny barokowego pałacu Lubomirskich i park pałacowy. Co więcej, na terenie miasta i wokół niego są trzy lasy: Księży Las, Las Danielnik i Las Beleryt.

Przez Dąbrowę Górniczą przebiega niezwykle ważna droga krajowa nr 73 a także droga wojewódzka nr 975. Ponadto, znajduje się tu stacja kolejowa ale obecnie jest ona nieczynna.