Jarosław to miasto leżące w województwie podkarpackim. Siedziba władz powiatowych. Geograficznie leży ono nad rzeką San, na pograniczu Doliny Dolnego Sanu i Podgórza Rzeszowskiego. Jego powierzchnia to 34 km2, a liczba mieszkańców wynosi ok 38 tysięcy.

Na terenie miasta znajduje się kilka większych zakładów przemysłowych. Są to m. in.: Lear Corporation, Owens-Illinois, Jarosławskie Zakłady Mięsne, Fabryka Ciast i Cukrów i Przedsiębiorstwa: Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Wodociągów i Kanalizacji oraz Budowlane.

Jarosław to miasto niezwykle bogate w zabytki. Zwiedzając Jarosław, warto zobaczyć: budynek Opactwa Sióstr Benedyktynek, zespół kościelno-klasztorny oo. dominikanów, układ urbanistyczny najstarszej części miasta, Bramę Krakowską wraz z murami obronnymi i fosą, Ratusz Jarosławski oraz Pałac w Pełkiniach. W mieście można też obejrzeć kilka zabytkowych kamienic, cmentarze – w tym żydowski i wojskowy. Są tutaj też budynki sakralne: kilka kościołów, 2 cerkwie i 3 synagogi.

Jarosław to miasto, które jest bardzo dobrze położone pod względem komunikacyjnym. Na południe biegnie autostrada A4. Od północy z kolei, miasto obiega droga krajowa DK 94. Jarosław leży też na ważnej magistrali kolejowej Kraków – Medyka.