Kraśnik – miasto położone w województwie lubelskim. Jest to siedziba władz powiatowych. Geograficznie, jest usytuowany na Wyżynie Lubelskiej, nad rzeką Wyżnica. Powierzchnia Kraśnika wynosi 25,5 km2. Miasto zamieszkuje ok 34 tys. mieszkańców i jest podzielone na 4 osiedla: Kraśnik Fabryczny, Kraśnik Stary, Piaski i Budzyń.

W Kraśniku przeważają małe i średnie przedsiębiorstwa. Działa tutaj jednak kilka większych fabryk. Należą do nich: Fabryka Łożysk Tocznych, Gumet (produkcja uszczelek gumowych i metalowych), AJG (zakład poligraficzny) i Nabor (wyroby gumowe).

W Kraśniku można zobaczyć kilka ciekawych zabytkowych obiektów. Głównie są to zabytki o charakterze sakralnym: kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i klasztor kanoników regularnych, kościół św. Ducha, synagogi i cmentarz żydowski. Ponadto, warto zobaczyć także: dawne obwarowania miejskie i wzgórze zamkowe z pozostałościami murowanego zamku wzniesionego na przełomie wieków XIV i XV.

Kraśnik to istotny węzeł drogowy na mapie województwa lubelskiego. Przez miasto przebiegają dwie drogi krajowe: DK 19 i DK 74, a także droga wojewódzka nr 833. W mieście znajduje się także stacja kolejowa.