Tuchów – polskie miasto usytuowane na południu kraju. Leży w województwie małopolskim na terenie powiatu tarnowskim. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Tuchów. Jego powierzchnia to 18,1 km² a ilość mieszkańców wynosi ok. 6500 osób.

W Tuchowie warto odwiedzić rynek, który został rozplanowany zgodnie ze średniowiecznymi zasadami urbanistycznymi. Pośród zabytków znajdziemy głównie te o charakterze sakralnym, czyli m.in.: ratusz klasycystyczny z XIX w., kościół św. Jakuba z XVIII w., barokowy kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny z XVII w., klasztor redemptorystów z 1893 r. Ponadto w mieście znajduje się niewielka ilość charakterystycznych domów mieszczańskich z XVIII–XIX w.

Przez miasto przebiega droga wojewódzka o numerze 977 (DW977). Miasto leży w odległości około 100 km od Krakowa a także oddalone jest o ok. 80 km od granicy polsko-słowackiej.