Badania w komorach solnych dla różnego rodzaju przygotowanej powierzchni w procesie malowania / lakierowania proszkowego

Badania w komorach solnych dla różnego rodzaju przygotowanej powierzchni w procesie malowania / lakierowania proszkowego

Dodano: 11 marca, 2020

Szczególnie ważnym czynnikiem poza oczywiście samą estetyka malowania proszkowego jest właściwe przygotowanie i zabezpieczenie powierzchni przed lakierowaniem proszkowym powłokami antykorozyjnymi. Właściwe zabezpieczenie oraz późniejsza konserwacja pozwala na wieloletnie użytkowanie detali bez ognisk korozji. Do tych najbardziej znanych należą oczywiście zabezpieczenia cynkowe, które stosowane są w ocynkowniach ogniowych lub galwanicznych. Jest jednak szereg innych dostępnych na rynku technologii zapewniających właściwe zabezpieczenie antykorozyjne spełniających wymagania od C1 do C5-M.

Poniżej przedstawiamy zestawienie materiałów wraz z użytą technologią, które aktualnie znajdują się w naszych komorach solnych. Badania wykonywane są dla jednego z największych na świecie koncernów z szeroko pojętego rynku transportowego (automotive, railway, energetic).
Przygotowanie powierzchni to obróbka strumieniowo-ścierna do klasy Sa 2.5-3. Śrutowanie (Piaskowanie, Kulowanie) zostało przeprowadzone w naszej firmie tak aby pełen proces malowania (lakierowania) proszkowego mógł zostać zakończony do 4 godzin od chwili przygotowania powierzchni. Do przygotowania powierzchni użyto śrutu chromowego kulowego, o średnicy 30um i twardości około 65-70 HRC. Pomiaru dokonano za pomocą instrumentu MAHR MarSurf PS10.

Materiał jaki został użyty do badań to stal S355J, St3S, St4W oraz żeliwo. Po procesie śrutowania zastosowano kąpiele odtłuszczająco-fosforanujące (fosforanowanie żelazowe) oraz podwójne płukanie zakończone suszeniem.
Tak przygotowane próbki odpowiednio ponumerowano i podzielono na różnego rodzaju technologie przygotowania powierzchni. Zastosowane technologie to: podkład proszkowy epoksydowy, podkład proszkowy epoksydowo-cynkowy, kataforeza, farba natryskowa rozpuszczalnikowa + podkład, farba natryskowa wodna + podkład. Nawierzchniowo zastosowano dwa rodzaje farb proszkowych poliestrowych, zwykłą oraz Qualicoat.

Badania, wymalowania oraz testy przeprowadzane są zgodnie z ISO EN oraz nadzorowane przez Inspektora Powłok Lakierniczych SOLAS / FROSIO. Próbki badane i oceniane są co 100 h (godzin), maksymalnie do 2500 h. Dokumentacja pomiarowo-zdjęciowa pokazuje w jaki sposób w czasie zmienia się powłoka i jaki wpływ ma na nią właściwe przygotowanie powierzchni i zastosowana technologia.
Zdjęcia wraz z opisem z poszczególnych próbek będziemy dodawać na bieżąco

Beata Leska-Motyka